Disclaimer

Privacy Policy

Bij het samenstellen van de inhoud en vormgeving van de GuppyClub.be site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, en zijn de rechten van derden, voor zover bekend, gerespecteerd. Voor de juistheid van de verstrekte informatie kan GuppyClub.be echter niet instaan en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. GuppyClub.be heeft de plicht uw privacy te beschermen. Door het aanmelden op onze site als lid gaat u onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met onze privacy-policy: Waarom verzamelen en gebruiken wij persoonlijke informatie? Om U als lid toe te laten op de forums van GuppyClub.be en deze worden uitsluitend gebruikt door GuppyClub.be. Als lid van GuppyClub.be wordt u via deze gegevens ook op de hoogte gehouden van interessante aanbiedingen en ontwikkelingen op guppy-vlak, want daar draait het in een club toch juist om.

Uw informatie aan anderen doorgeven

Gevallen van doorgifte, anders dan bedoeld in deze policy: (i) wij maken geen persoonlijke informatie openbaar zonder uw toestemming tenzij wij daartoe juridisch gerechtigd zijn of verplicht zijn om dit te doen (bijvoorbeeld, door een gerechtelijk bevel of voor het voorkomen van fraude of andere delicten).

Gegevens verwijderen en/of aanpassen

De Gebruiker heeft het recht op inzage in zijn gegevens zoals die door GuppyClub.be worden aangehouden. Indien de Gebruiker daar schriftelijk of elektronisch om verzoekt, zal GuppyClub.be zo nodig zijn persoonsgegevens corrigeren, verwijderen of afschermen. De Gebruiker aanvaardt dat hierdoor het gebruik van de Services of enige in het kader daarvan ter beschikking gestelde producten, materialen of informatie kan worden beperkt, bemoeilijkt of verhinderd.

Publieke forums en Chat rooms

GuppyClub.be opent chat rooms, forums, berichtenboarden en/of nieuwsgroepen voor gebruikers. Alle informatie die geplaatst wordt in deze afdelingen wordt openbaar en u moet altijd voorzichtig zijn als u besluit daar persoonsgebonden informatie vrij te geven.

Sites van derden

GuppyClub.be is niet verantwoordelijk voor de privacy policies en praktijken van andere websites, ook niet wanneer u er toegang toe verkrijgt via koppelingen vanaf deze site. Daarom raden wij u aan om de privacy policy van elke site die u bezoekt na te gaan. Bovendien, als u met de site verbinding hebt gemaakt vanaf een website van derden, zijn wij niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van de eigenaren of de exploitanten van die site van derden. We raden u nogmaals aan om het beleid van die sites van derden door te nemen en contact op te nemen met de houder of exploitant ervan als u nog vragen of opmerkingen heeft.

Internet veiligheid

GuppyClub.be neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van haar systemen, daarbij rekeninghoudende met de aard van de risico's, de stand van de techniek en de kosten van implementatie daarvan. Gelet op de aan het gebruik van Internet en e-mail inherente risico's, kan GuppyClub.be de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, berichtenverkeer of overige door de Gebruiker gebruikte of verspreide informatie niet garanderen. GuppyClub.be zal de Gebruiker desgevraagd informeren over eventuele bijzondere risico's voor de doorbreking van de veiligheid of de beveiliging van de GuppyClub.be's diensten.

Kopen en Verkopen

GuppyClub.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de goederen / diensten die verhandeld worden via verkopen of ruilacties via het forum. GuppyClub.be staat enkel in voor de promotie van de verhandelingen en niet voor de controle van de eigenlijke goederen en/of verkoop- en aankoopacties. Met andere woorden GuppyClub.be zorgt enkel voor de publicatie van de aanbieding of de vraag naar goederen. Indien er geschillen zijn tussen de 2 partijen, zijn deze onderling tussen verkoper en koper te betwisten, dit desnoods via de geijkte kanalen zoals vredegerecht of handelsrechtbank.

GuppyClub.be als site

GuppyClub.be is verantwoordelijk voor en tevens eigenaar van de algemene teksten op deze website. Wij stellen de inhoud met de grootste zorgvuldigheid samen maar daarmede is GuppyClub.be echter niet aansprakelijk voor eventuele schade door eventuele onjuistheden of vermeende adviezen op deze site.

Aanpassingen aan de policy

GuppyClub.be houdt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Copyright

GuppyClub.be is de eigenaar van de artikels en foto's op deze website - tenzij anders vermeld. Geen enkele van de artikels of foto's op deze website mogen gebruikt, gekopiŽerd of gepubliceerd worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Guppyclub.Be. Artikels of foto's die wij zelf gebruiken op deze website en waarvan wij niet de eigenaar zijn, worden gebruikt onder expliciete toelating van de originele auteurs, met bronvermelding. Voor deze artikels en foto's kunnen we dan ook geen toestemming geven aan derden. Wilt u toch artikels of foto's gebruiken waarvan wij de eigenaar zijn, neem dan contact met ons op!

Klik hier om terug te keren naar de startpagina