Klik hier om terug te keren naar het overzicht

Het voeren van infusie aan levendbarenden

door Rob Slinger

 

Dit stukje heb ik geschreven voor het tijdschrift van Poecilia (werkgroep van levendbarende tandkarpers) en is gepubliceerd in de septemberuitgave van dit jaar (2004). Wellicht kunnen guppykwekers hier ook hun voordeel meedoen.

Vaak wordt het voeren van infusie alleen in verband gebracht met het kweken van eierleggende vissen waarvan het jongbroed niet in staat is ander voer dan infusie op te nemen. Inderdaad, er is een zeer groot aantal aquariumvisjes waarvan het allereerste voer uit infusie moet bestaan. Infusie kan echter ook een niet onbelangrijke bijdrage leveren bij het opkweken van levendbarenden.

Infusie is de naam van een aantal verschillende microscopisch kleine organismen die in water voor kunnen komen. Om er een paar te noemen: raderdiertjes, pantoffeldiertjes, klokdiertjes….

Stofvoer is de naam die wij aquarianen er aan geven en het is jammer dat veel kwekers van levendbarenden aan de mogelijkheid voorbij gaan dat ze dit voer ook aan hun jongbroed kunnen geven.

Natuurlijk, veel van ons jongbroed is goed op te kweken met Artemia, microwormpjes en fijngemaakt droogvoer, al dan niet speciaal voor jonge vis. Waarom dan voeren met infusie ?

Bij het opkweken van jonge Limia perugiae viel het me op dat niet alle jongen Artemia en/of droogvoer opnamen. Deze visjes waren broodmager, groeiden niet en de meesten stierven.Wat van de ‘slechte eters’ bleef leven, bleef in grootte hopeloos achter bij de rest.

Ter info: dit waren nestjes van verschillende vrouwtjes en mannetjes van verschillende afkomst die echter wel onder gelijke omstandigheden gehouden werden.

Om bovenstaande situatie trachten te veranderen, ben ik begonnen naast Artemia en fijn droogvoer ook infusie te voeren en wel de eerste veertien dagen. Het resultaat was zichtbaar gunstig. Alle Limia’s groeiden mooi regelmatig op en uitval was nihil te noemen. Ook waren er geen achterblijvers meer. Hetzelfde proefje heb ik genomen met opkweken van Neoheterandria elegans ; de jongen die apart opgekweekt werden en de eerste drie weken gevoerd werden met infusie (als aanvulling) groeiden veel sneller en maakten een zeer vitale indruk. Hier, ook geen uitval te constateren.

Hoe kom je aan infusie ? Er zijn verschillende mogelijkheden: men kan infusie gaan scheppen met een speciaal infusienet, dit is een zeer fijnmazig net. Thuisgekomen kan men de geschepte infusie eventueel op grootte zeven. Volgens deskundigen is deze slootinfusie de beste. Er zitten namelijk verschillende soorten infusoriën in en is daardoor qua voedsel niet eenzijdig. Nadeel: tamelijk arbeidsintensief, niet overal is infusie te scheppen bovendien is zo’n net tamelijk prijzig.

Men kan ook infusie zelf kweken en wel op verschillende manieren: men doet wat stro in een grote maat glazen pot gevuld met aquariumwater en laat dit een weekje bij een graad of twintig staan. Er hebben zich dan infusoriën gevormd en het stro kan verwijderd worden. Zo’n kweekje wordt op gang gehouden met een druppeltje koffiemelk of een heel klein beetje droogvoer. Met dit zelfde kweekje kunnen volgende kweekjes opgestart worden.

Een andere mogelijkheid is een kweek op te zetten met Protogen, dit is een ‘instantinfusie’ in korrelvorm. Een paar korreltjes in een pot aquariumwater en na verloop van een kleine week heeft men een mooie ‘grove’ infusie die uitermate geschikt is voor onze jonge levendbarenden.

Nog een mogelijkheid is wat entinfusie verkrijgen van een medeliefhebber. Soms zijn er in een aquariumvereniging kwekers die een hele mooie grove infusiecultuur in stand houden. Dit schijnt in de meeste gevallen een tropische infusie te zijn. Uitermate geschikt om te enten en een cultuurtje op te zetten.

Het eerder genoemde Protogen kan overigens ook direct in de kweekbak gedaan worden. Infusie wordt dan in de kweekbak zelf gevormd. Het op het juiste moment toedienen is dan natuurlijk heel belangrijk. Ik heb dit zelf, met goed resultaat, uitgeprobeerd bij een kweekje goudvissen.

Om de infusie uit de kweekpotten en flessen te krijgen gereed voor aquariumgebruik zijn allerlei trucjes bedacht: aquariumwatten in flessen met lange halzen, verdonkeren van een gedeelte van kweekpot etc. Zelf giet ik gewoon een scheut ‘infusiewater’ in de kweekbak. Met goed resultaat.

Het bijvoeren van stofvoer is het proberen meer dan waard. Vooral bij de opkweek van ‘’kleinere jongen” heeft men er zeker profijt van.

 

Naschrift voor Guppyclub.be

Na het schrijven van dit artikeltje heb ik deze voederwijze , met succes, ook uitgeprobeerd op mijn Endler’s (guppen). Resultaat: geen uitval en zeer vitale vissen.

 

Klik hier om terug te keren naar het overzicht